Integritetspolicy

Allmänt
Denna integritetspolicy förklarar hur 5D-portalen (Håkan Beggren och Helene Telin) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter. Denna integritetspolicy gäller för: 5dportalen.se

Personuppgiftsansvarig
Håkan Berggren, Hallbergavägen 20, 864 92 Matfors är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För frågor gällande denna integritetspolicy kan du nå mig via e-post info@5dportalen.se

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

– Grundläggande information: namn
– Kontaktinformation: e-postadress
– Konto- och profilinformation: inställningar, preferenser
– Betalningsinformation: Transaktionsinformation, betalningsmedel
– Kundhistorik och kundengagemang: beställnings- och leveransinformation, rabattkoder
– Aktiva produkter och avtal samt produkter och tjänster som du tidigare har haft, hur mycket och hur ofta de används, status för produkter/tjänster
– Kundaktivitet: läs- och handlingshistorik från webbplatsen eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.
– Cookies

Personuppgifterna genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter. Uppgifterna behandlas i syfte att kunna tillhandahålla den beställda tjänsten och är därför nödvändig för att via ska kunna hantera din registrering.

Hantering av kundrelationer
Vi använder dina personuppgifter för att hantera vår kundrelation med dig. Det kan till exempel handla om kundtjänst eller felsökning gällande ditt konto. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

Hur länge lagras personuppgifterna?
Behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att lagring av personuppgifter inte sker under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet av behandlingen.

Försäljning och marknadsföring
Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster, till exempel genom att du får e-post från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Du har möjlighet att reservera dig från delar av denna behandling genom att till exempel reservera dig från att få e-post från oss. Utöver detta kan vi också be dig om samtycke att använda dina personuppgifter för så kallad profilering, där vi drar slutsatser om dina intressen och behov utifrån dina personuppgifter. Syftet med profileringen är att vår marknadsföring ska bli mer relevant.

Systemövervakning, felsökning m.m.
Vi övervakar våra system för fel och problem. En del av dessa processer innebär lagring och behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Delning och överföring av personuppgifter
Vi överför nödvändiga personuppgifter för behandling till andra företag vars tjänster vi nyttjar, så som bokföringssystem. När dina personuppgifter delas med andra företag ska uppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagar och regler.

Dina rättigheter
5D-portalen kommer på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga. Du har rätt att begära följande:

– Tillgång till dina lagrade personuppgifter
– Rättelse av dina personuppgifter
– Dataportabilitet, d.v.s. dina lagrade personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig

Cookies
En cookie är en liten textfil som sparas på din dator, surfplatta eller mobiltelefon när du besöker olika webbplatser. Dessa textfiler kan sedan läsas av webbplatserna och hjälpa till att identifiera dig när du återvänder, vilket ofta används för grundläggande funktioner och annat som förbättrar din användarupplevelse.

Cookies innehåller ingen personlig information utan informationen i textfilerna består av bokstäver och siffror. Även om varje cookie får ett unikt samordningsnummer så kan man inte se någon personlig information om dig såsom ditt namn eller IP-adress baserat på de cookies som samlas in.

Det finns olika typer av cookies:

– Sessionscookies som sparas tillfälligt på din dator när du besöker denna webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare
– Permanenta cookies som finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem
– Förstapartscookies som placeras på din dator i samband med att du surfar in på hemsidan
– Tredjepartscookies som ett annat företag placerat på din dator (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på)

Cookies kan även komma att användas för att analysera vilka sökningar du gjort och sidor du har besökt på 5dportalen.se. Detta sammantaget visar ett generellt sök- och beteendemönster, vilket är information jag använder för att förbättra hemsidan och tjänsten till dig.

Om du önskar att avstå från att cookies används så stängs det av i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har. Det innebär dock att webbplatsens funktionalitet begränsas och tjänsten eventuellt inte kommer att fungera fullt ut.

Kontaktinformation

Håkan Berggren – 5dportalen
Hallbergavägen 20
86492 Matfors

E-post: info@5d-portalen.se